Skolų išieškojimas per skolų išieškojimo įmonę ir su neapmokėtomis sąskaitomis susiję klausimai

Kokiu pagrindu mano skola (skolos) buvo perduotos išieškojimui įmonei „Julianus Inkaso“?

Tuo atveju, jei neapmokėsite už prekes ar paslaugas, Jūsų paslaugų teikėjas (kreditorius) turi teisę dėl skolos išieškojimo kreiptis į „Julianus Inkaso“ ir sudaryti su ja bendradarbiavimo sutartį.

Taip pat kreditorius turi teisę skolą perleisti „Julianus Inkaso“. Tokiu atveju visos sutartinės teisės pereina „Julianus Inkaso“, kuri tampa nauju kreditoriumi.

Aš nesu gavęs/ gavusi sąskaitos. Ką turiu daryti?

Pirmiausiai įsitikinkite, kad Jūsų duomenys (el. pašto adresas, telefonas, pašto adresas), kuriuos turi paslaugų teikėjas, yra teisingi.

Patikrinkite elektroninio šlamšto (spam – angliškai) aplanką.

Perskaitykite paslaugų teikėjo sutartį, ar ir kaip kreditorius siunčia sąskaitas.
Jei sąskaitos faktūros nesate gavę, būkite aktyvūs ir paprašykite naujos sąskaitos. Sąskaitos faktūros negavimas neatleidžiama nuo pareigos ją laiku apmokėti.

Delsiant apmokėti sąskaitas, bus skaičiuojami delspinigiai ir išieškojimo sąnaudos.

Reikalavimas neturi pagrindo, nes nesu gavęs dokumentų.

„Julianus Inkaso“ kartu su reikalavimu padengti skolą, nesiunčia skolos dokumentų.

Kadangi asmens kontaktiniai duomenys gali pasikeisti, tai be Jūsų prašymo ir asmens tapatybės nustatymo, skolos pagrindu esančių dokumentų mes automatiškai neišduodame.

Pagrindinių dokumentų ir kitų papildomų dokumentų gavimui prašome skambinti telefonu +37052032991 ar rašyti elektroninio pašto adresu klausimai@julianus.lt

Kodėl turiu savo skolą sumokėti „Julianus Inkaso“, o ne paskolos teikėjui?

Jūsų paslaugų teikėjas skolų išieškojimo partneriu pasirinko įmonę „Julianus Inkaso“.

„Julianus Inkaso“ užsiima Jūsų skolos išieškojimu ir turi tiksliausią informaciją apie visą skolingą sumą. Jei sumokėsite visą skolos sumą į „Julianus Inkaso“ atsiskaitomąją sąskaitą, pinigai padengs skolą greičiausiai.

Gavus mokėjimą, skolos išieškojimas bus nutrauktas ir Jūsų paslaugų teikėjas bus informuotas apie skolos sumokėjimą.

Gavau iš „Julianus Inkaso“ priminimą atlikti mokėjimą, bet jis jau yra atliktas. Kodėl turiu padengti išieškojimo išlaidas?

Jei mokėjimą atlikote pasibaigus sąskaitos apmokėjimo terminui, o skolų išieškojimą „Julianus Inkaso“ jau inicijavo, be pagrindinės skolos, turėsite sumokėti delspinigius bei išieškojimo išlaidas.

Jei mokėjimą atlikote įmonei, kuri Jums teikė paslaugas, prašome atsiųsti mokėjimo pavedimą mūsų el. pašto adresu klausimai@julianus.lt. Delspinigius ir išieškojimo išlaidas, tokiu atveju, turėsite sumokėti į „Julianus Inkaso“ atsiskaitomąją sąskaitą.

Tai patogiai galite atlikti „Julianus Inkaso“ savitarnoje ČIA.

Į klausimus atsakome pokalbių internetu (chat) dalyje, elektroniniu paštu klausimai@julianus.lt ar telefonu +37052032991.

Skolos išieškojimas trunka tol, kol visa skola yra sumokėta (įskaitant skolų išieškojimo išlaidas).

Kaip „Julianus Inkaso“ gauna informaciją apie skolas?

Įmonei „Julianus Inkaso“ informaciją apie skolas perduoda kreditorius, t.y. įmonė/ privatus asmuo, kuris teikia/ teikė Jums paslaugą. Jei nesumokate už paslaugą ar už išsimokėtinai pirktą prekę, skolos išieškojimo reikalavimas yra perduodamas įmonei „Julianus Inkaso“ skolos išieškojimo tikslais.

Aš neturiu sutarties su „Julianus Inkaso“, kokią teisę turite tvarkyti mano kontaktinius duomenis?

Jūsų paslaugų teikėjas turi teisę dėl Jūsų skolos išieškojimo kreiptis į „Julianus Inkaso“ ir sudaryti su ja bendradarbiavimo sutartį.

„Julianus Inkaso“ yra įgaliota atstovauti kreditorių išieškant skolas teisminiu ir neteisminiu būdu.

Įgaliojimų pagrindu „Julianus Inkaso“ turi teisę jam perduotus skolininko kontaktinius duomenis tvarkyti be atskiro asmens sutikimo.

Daugiau informacijos Asmens duomenų apsaugos įstatymo 14 straipsnio ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas.