Privalomas atliekų tvarkymas ir atleidimas nuo atliekų tvarkymo paslaugos

Privalomas atliekų tvarkymas (organizuotas šiukšlių išvežimas) ir atleidimas nuo atliekų tvarkymo paslaugos

Atliekų tvarkymo įstatymo 69 straipsnio pagrindu atliekų savininkas (pavyzdžiui, nekilnojamo turto savininkas) laikomas prisijungusiu prie organizuoto atliekų tvarkymo gyvenamosios ar veiklos vietos atliekų tvarkymo regione.

Norint gauti atleidimą nuo atliekų tvarkymo, atliekų savininkas turi pateikti vietinei savivaldybei prašymą atleisti nuo atliekų tvarkymo. Jei prašymas patvirtinamas vietinėje savivaldybėje, apie tai informuojamas ir atliekų savininkas.

Sprendimą galite patys patikrinti vietinėje savivaldybėje arba Jums atliekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės savitarnoje. Tenai rasite ir sąskaitas, kurios yra Jums pateiktos ir tai, už kokį periodą jos yra pateiktos.

Atliekų savininkas, kuris nepateikia laiku nustatyto turinio patvirtinimo, laikomas automatiškai prisijungusiu prie organizuoto atliekų tvarkymo.

Taigi, jei Jūs patys nesudarėte sutarties su atliekų tvarkytoju ir Jūs neturite raštiško atleidimo nuo atliekų tvarkymo, esate automatiškai prijungtas prie sutarties, kurią sudarė vietinės savivaldybės atliekų tvarkytojas!