Mano skolos reikalavimo senaties terminas jau yra suėjęs?

Gavau priminimą apie skolą, bet mano skolos senaties terminas yra pasibaigęs.

Skolos senaties terminą gali pripažinti tik teismas ir tik tuo atveju, jei to prašo skolininkas.

Senaties terminas leidžia skolininkui atsisakyti sumokėti savo skolą, tačiau skola netampa negaliojančia ir skolos išieškojimas tęsiasi tol, kol skola bus sumokėta.

Informacija apie skolas gali būti skelbiama mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo registre iki 15 metų.