Kokio dydžio bus mano išlaidos apmokant skolą?

Kodėl prie mano skolos yra priskaičiuojamos išieškojimo sąnaudos?

Skolos administravimo išlaidos priskaičiuojamos tuo atveju, jei sąskaitos (sąskaitų) neapmokėjote laiku.

Kokiu pagrindu yra skaičiuojami delspinigiai?

Delspinigiai yra mokestis už Jūsų uždelstą laiką, kai sąskaita (sąskaitos) nebuvo apmokėtos. Už neįvykdytą prievolę skaičiuojama sutartyje (ar teisės aktuose) numatyta suma, paprastai priklausanti nuo neįvykdytos prievolės apimčių ir vėlavimo įvykdyti prievolę terminų, nustatoma procentais.

Kas yra palūkanos?

Palūkanos yra užmokestis paskolos teikėjui už galimybę naudoti pinigus. Palūkanų galima reikalauti tik tuo atveju, jei taip buvo susitarta sutartyje.