Padėka

Padėka UAB Julianus Inkaso už paramą SOS vaikų kaimams.